Чому Richard Millе?


Чому Richard Millе? 10 червня 2019
In the world of Swiss watchmaking, tradition sets the pace for the market. Brands like Patek Philippe and Rolex are often called industry kings in both retail and auctions. But a new generation of watchmakers is changing the age-old order. At the head of new trends is independent watchmaker Richard Mill, who creates futuristic watches that have become a symbol of wealth. Why exactly did the Richard Mille brand become so popular among watch fans? - Richard Mill founded the brand of the same name in 1999 with the support of the Audemars Piguet brand in order to manually create watch movements with technical innovations. - In 2001, the Richard Mille RM001 model appeared, in which there is no gold, diamonds or other precious stones. This watch is an exceptional technique. They came out in a limited edition of 80 copies and were sold at a price of 159 thousand euros apiece. 👆 By the way, in 2017, the RM056 model was sold for £ 1.2 million at Christie’s auction. - Richard Mille is called “the watch of billionaires,” they adorn the wrists of very rich and famous people💰 - Richard Mill, creating the aesthetics of his models, was inspired by automotive design. As Forbes wrote, acquiring a Richard Mille watch is the equivalent of “buying a miniature sports car for your wrist.” Mill himself said: “I want people who see my watch to say“ wow! ” - Annually less than five thousand hours of Richard Mille are produced, many in a limited edition. For a young brand, this is a large volume of production, but demand is constantly ahead of it. High auction prices continue to reflect this trend. For example, the RM52 Tourbillon model was released in a very limited series - only six copies, and it could be purchased only in the Asian market. - Visually, Richard Mille watches look very bulky, but in fact, their weight is an average of 40 grams😳 What do you think about this brand?

У світі швейцарської годинникової справи традиції задають ритм ринку. Такі бренди, як Patek Philippe та Rolex, часто називають королями індустрії як в роздрібній торгівлі, так і на аукціонах.  Але нове покоління годинникарів змінює вікові порядки. На чолі нових тенденцій стоїть незалежний, амбіціозний Рішар Мілль, який створює футуристичні годинники, що стали символом багатства. Чому саме бренд Richard Mille став таким популярним серед годинникових фанатів?  - Рішар Мілль заснував однойменний бренд у 1999 році за підтримки марки Audemars Piguet для того, щоб вручну створювати годинникові механізми з технічними нововведеннями.   В 2001 році з'явилася модель Richard Mille Rm001, в якій немає золота, діамантів або інших коштовних каменів. Цей годинник — виняткова техніка. Вони вийшли лімітованим накладом 80 екземплярів і були розпродані за ціною 159 тисяч євро за одиницю.  До речі, в 2017 році модель Rm056 була продана за 1,2 мільйона фунтів на аукціоні Christie’s.   Richard Mille називають “годинником мільярдерів”, вони прикрашають зап'ястя дуже багатих та відомих людей  - Рішар Мілль, створюючи естетику своїх моделей, надихався автомобільним дизайном. Як було написано в Forbes, придбання годинника Richard Mille є еквівалентом “покупки мініатюрного спортивного автомобіля для зап'ястя”. Сам Мілль сказав: “Я хочу, щоб люди, які бачать мій годинник, говорили “вау!”.  - Щорік виробляється менше п'яти тисяч годинників Richard Mille, багато з них лімітованою серією. Для молодого бренду це великий обсяг виробництва, але попит постійно його випереджає. Високі ціни на аукціоні продовжують відображати цю тенденцію. Наприклад, модель Rm52 Tourbillon випущена дуже обмеженою серією — всього шість екземплярів, і її можна було придбати лише на азіатському ринку.  - Візуально годинники Richard Mille виглядають дуже громіздкими, але насправді їх вага — в середньому 40 грамів

 А як ви ставитеся до цього бренду?

Facebook
Viber
WhatsApp
Telegram

Останні статті:

Годинник вмонтований в асфальт у Нью-Йорку
Чи багато з наших читачів, які були у Нью Йорку знають про годинник, який вмонтований в асфальт на перетині вулиць Ме́йден-Лейн і Бродвей? Детальніше
Колекція Mecaniques Savage від Vacheron Constsntin
В Парижі була представлена нова унікальна колекція годинникыв від Vacheron Constantin - Mecaniques Savage. Детальніше